چاپ بر روی گوشی بیسم باکیفیت فوق عالی صورت گرفته...نوع جنس این قطعه abs هست که رنگ شده توسط گروه چاپ افتاب با کادری متخصص درضمینه چاپ صنعتی یاهمان تامپو انجام شده است.

 

این قطعه با مقاوت چاپ عالی توسط رنگ مرغوب مگا انجام شده و با حساسیت بالا و تیراژ بالا در مجموعه چاپ افتاب انجام شده است.