چاپ تامپو بر روی دستگاه اکسیژن ساز توسط دستگاه پدپرینتر(تامپو) جنس قطعه پلی کربنات تولید و ساخته شده دانشگاه صنعتی شریف