مقاله ها

 انتخاب رنگ مناسب با توجه به کار و زمینه کار یکی از مهمترین کارها در امر چاپ می باشد. با استفاده از ترکيب رنگ‌هاى اصلى و رنگ‌هاى ثانويه و سفيد و سياه، ترکيبات رنگى متعددى به‌دست مى‌آيد .

 

رنگ هاي اصلي
آبي- قرمز- زرد
رنگ هاي روشن :
رنگ اصلي + سفيد
رنگ هاي تيره :
رنگ اصلي+ سياه

 تركيب رنگها 

قرمز + زرد = نارنجي
آبي + قرمز = بنفش
آبي+ زرد = سبز

سبز + مشكي = سبز لجني
آبي + سفيد = آبي آسماني
قرمز + مشكي = زرشكي
( قرمز+ صورتي سير= زرشكي )
زرد(كم) + آبي +سفيد = فيروزه اي
نارنجي +قهوه اي = حنائي
سبز + آبي = فيروزه اي پر رنگ
آبي + كمي مشكي = سورمه اي
سفيد + سياه = خاكستري
قرمز + سفيد = صورتي
مشكي + قرمز +زرذ = قهوه اي روشن
صورتي + زرد = كرم
سياه + زرد = قهوه‌اي مايل به سبزقهوهاي + قرمز = گلبه اي
نارنجي + زرد = خردلي
سياه+ نارنجي = قهوه اي
سفيد+ آبي تيره= آبي روشن
قرمز+ بنفش= بنفش مايل به صورتي
زرد+ سفيد= ليمويي
رنگ هاي گرم
قرمز - زرد - نارنجي
رنگ هاي سرد
آبي - سبز - بنفش
تركيب قرمز با رنگ هاي ديگر
قرمز كم + آبي = نيلي
قرمز زياد + آبي = سرخابي
قرمز + سفيد = صورتي
قرمز + سياه = جگري
قرمز زياد + زرد + آبي = خرمايي
قرمز كم + زرد + آبي = قهوه اي

تركيب آبي با رنگ هاي ديگر
آبي + زرد = سبز
آبي + قرمز =بنفش
آبي+ سياه =سرمه اي
آبي + سفيد آسماني
آبي + سياه +سفيد =طوسي
تركيب زرد با رنگ هاي ديگر
زرد+قرمز= نارنجي
زرد+آبي=سبز
زرد+ سفيد = نخودي
زردكم + آبي + سفيد = فيروزه اي
زرد + آبي كم + سفيد = ليمويي
زرد زياد + + آبي + سفيد كم = مغز پسته اي

تركيب هاي رنگ
صورتي + زرد = كرمي
آسماني + سياه + طوسي
قهوه اي + زرد + سفيد = اكر
زرد + سفيد + قهوه اي + اكر = طلايي
آبي + زرد + سفيد = ارغواني
سبز + قرمز = بلوطي ( شكلاتي )
زرد + سياه كم + سفيد = سير
سياه كم + زرد + آبي = يشمي
زرد + آبي كم + قرمز كم = رنگ گونه
سياه + سفيد = انواع خاكستري
زرد + سفيد + آبي = ارغواني
آبي + زرد + سفيد = سبز روشن
آبي + زرد = سبز روشن خنثي
سفید + قرمز + زرد + قهوه ای = رنگ معمولی صورت