چاپ روی دستگاه پوز بانک درمجموعه چاپ آفتاب باپیشرفته ترین دستگاهای چاپ باکادری تخصصی بابهترین مرکب برند مگا باتیراژ بالا توسط دستگاه پدپرینتر باساخت بهترین کلیشه

بالاترین کیفیت ساخت ودقت بالای ساخت کلیشه در مجموعه چاپ آفتاب انجام شده ساخت پد بابهترین متریال آلمانی ک انتقال رنگ بسیار بالایی دارد انجام شده چاپ آفتاب آماده همکاری با تولید کنندگان، صادرکنندگان،وارکنندگان میباشد باکادری تخصصی بالاترین کیفیت چاپ