چاپ روی قطعه گیربکس پراید بارنگ 2جزیی در مجموعه چاپ آفتاب این قطعه بخاطر اینکه داخل گیربکس هست و روغن بکار رفته باعث میشود رنگ بصورت عادی بعد از چاپ استفادشود

روغن باعث پاک شدن رنگ قطعه میشود در مجموعه چاپ آفتاب بارنگهای 2جزیی این مورد حل شده و از موندگاری بالایی برخوردار هست چاپ این قطعه بادستگاه پد پرینتر یاتامپو انجام شده بامرکب محبوب   مگا   در مجموعه چاپ آفتاب